Nieuws

2023: aanpassing lijst verplichte maatregelen

25/04/2022

De lijst van verplichte energiebesparende maatregelen voor bedrijven wordt op 1 januari 2023 aangepast. De aanpassing sluit aan bij de ontwikkelingen, zoals de stijgende energieprijzen (waardoor de terugverdientijd korter wordt) en de stand van de techniek. Ook komt er aandacht voor de mogelijkheden om zelf energie op te wekken.

 

Naast energiebesparing is terugdringing van de CO2-uitstoot een belangrijk thema. De uitvoerbaarheid van de maatregelen zal een belangrijke maatstaf zijn, waarbij speciaal wordt gekeken naar de mkb-bedrijven. Ook de handhaving van verplichtingen krijgt een extra accent.

 

Op dit moment werken deskundigen aan de uitwerking van de nieuwe voorstellen. Rond eind mei zullen de concepten klaar zijn. Via een zogeheten internetconsultatie kan hierop vervolgens worden gereageerd. De resultaten daarvan worden meegenomen bij de uitwerking, dit najaar. Daarna komt de nieuwe lijst met verplichte energiebesparende maatregelen beschikbaar.

 

Vooralsnog blijft de ondergrens voor de verplichting dezelfde. Wel gaan de verplichtingen gelden voor categorieën bedrijven die nu nog zijn uitgezonderd.

Delen op social:

Meer nieuws