Zonnepanelen

9. Hoe zit het met de verzekering?

– Bij de installatie van zonnepanelen moet je het onderwerp verzekeringen niet vergeten. Daar heb je op verschillende manieren mee te maken.

 

– Zonnepanelen beïnvloeden de reguliere gebouwenverzekering, ervan uitgaande dat ze vast aan het gebouw zitten en dat je er als eigenaar van de installatie belang bij hebt. Vaak verlangen verzekeraars een bouwkundige en een constructieverklaring, een opleverings- of inspectierapport en een periodieke keuring. (Zie ook punt 7.)

 

– Als het gaat om verzekeren tegen brand of andere schade, lopen de eisen van verzekeringsmaatschappijen sterk uiteen. Sommige maatschappijen stellen (overdreven) veel eisen aan de plaatsing van zonnepanelen. Het is goed polisvoorwaarden, dekkingen en uitzonderingen naast elkaar te zetten en niet alleen af te gaan op de premies. Sommige verzekeraars eisen vlamboogdetectie (zie ook punt 6.)

 

– Soms hanteert de verzekeraar de eis dat de installatie gebeurt op basis van bepaalde NEN-normen, waarbij het de vraag is in welke mate dat relevant is. De kosten stijgen aanzienlijk, terwijl dit niet noodzakelijkerwijs bijdraagt aan een betere kwaliteit van het systeem.

 

– Voor de mkb-ondernemers is het interessant te weten dat het productieverlies van zonnepanelen via een machinebreukverzekering meeverzekerd kan worden. Daarvoor betaal je circa 0,25% van de factuurwaarde van de panelen met een minimum van €50,- per jaar.

 

Tot slot: denk bij verzekeringen niet alleen aan opstal, maar ook aan inboedel. Zijn de opgeslagen goederen ook verzekerd tegen brand-, rook- of waterschade indien zonnepanelen de oorzaak zijn van een eventuele brand?

Delen op social:

Maak het verschil met de kennis van morgen