Nieuws

DEB past in nieuwe koers werkgeversorganisaties

24/02/2021

Actief bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Dat is één van de prioriteiten in het strategische plan ‘Ondernemen voor brede welvaart’ van VNO-NCW en MKB-Nederland. Op 10 februari 2021 publiceerden de werkgeversorganisaties hun nieuwe visie op de rol van bedrijven in de samenleving. Het initiatief DEB.nl, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Milieu, sluit hier naadloos op aan.

 

‘Wij kiezen voor een klimaat-neutrale, circulaire samenleving. Dit heeft topprioriteit’, aldus een van de uitgangspunten van de strategische visie. Vervolgens is het belangrijk dergelijke algemene uitgangspunten om te zetten in praktische hulpmiddelen voor ondernemers. Het online programma DEB.nl, gericht op energiebesparing als onderdeel van een duurzaamheidsbeleid, is hier een goed voorbeeld van. DEB staat voor Duurzaam. Energie. Besparen.

Kosten en opbrengsten

Het programma geeft een overzicht van concrete maatregelen en suggesties om energie te besparen. Ze worden helder en duidelijk uitgelegd, met daarbij inzicht in kosten en opbrengsten. De lijst is gebaseerd op de wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de Wet milieubeheer, maar is ook goed te gebruiken door ondernemers die niet onder de verplichting vallen. De oproep om actief te werken aan duurzaamheid, geldt immers niet alleen voor grote, maar ook voor middelgrote en kleine bedrijven. DEB.nl is een hele praktische manier om als ondernemer bij te dragen aan duurzaamheid. En tegelijkertijd kosten te besparen. Dat is winst voor de ondernemer en de samenleving tegelijkertijd. De ondernemer kan er letterlijk morgen mee beginnen.

Delen op social:

Maak het verschil met de kennis van morgen