Verkiezingen
Kennis

Hoe duurzaam stem jij 17 maart? Deze plannen van politieke partijen hebben invloed op ondernemers. 

Het kan je niet ontgaan zijn dat ook politieke partijen zich steeds meer bezighouden met verduurzaming. Toch denken ze er lang niet allemaal hetzelfde over. DEB heeft een greep gedaan uit de standpunten van de grootste partijen, die direct of indirect invloed hebben op bedrijven. Laat jij duurzaamheid meewegen in het uitbrengen van je stem? 

 

Onderstaande lijst is samengesteld aan de hand van de standpunten op het gebied van duurzaamheid op het moment van schrijven. De volgorde is bepaald aan de hand van het aantal huidige zetels in de peilingen. 


 

VVD

De VVD pleit voor toegang tot het Warmtefonds voor mkb’ers, ook dat het Klimaatakkoord wordt nageleefd en dat SDE-subsidie breder wordt getrokken naar andere CO2-reducerende technieken. Daarnaast wil de VVD een kilometerheffing voor emissieloze voertuigen. 

 

PVV

De PVV heeft niet zoveel met verduurzaming. Zij schaffen de CO2-heffing het liefst af, zien rekeningrijden liever niet plaatsvinden en willen duurzame subsidies afschaffen. Verder wil de partij dat er lagere energielasten gerealiseerd worden en dat de Klimaatwet, het Klimaatakkoord en Energieakkoord gestopt worden. 

 

CDA

Het CDA zet in op extra energiebesparende maatregelen door investeringsregelingen rondom isolatie verduurzaming en energiebesparing te verruimen. Daarnaast wil de partij minder subsidie vrijmaken voor elektrisch rijden, de autobelasting hervormen en de salderingsregeling behouden. Hybride Cv-ketels, groen gas en waterstof moeten daarnaast zorgen voor duurzamer energieverbruik. 

 

D66

D66 zet vol in op energiebesparing door meer subsidies te verlenen voor onder andere isolatie en de warmte- en koudeopslag. Daarnaast moet er meer subsidie naar elektrisch rijden. 

 

GroenLinks

Voor GroenLinks zijn zowel besparing als opwekking belangrijk in het verkiezingsprogramma. Isolatie en warmtepompen moeten dankzij subsidie en goedkope leningen toegankelijker worden gemaakt. Daarnaast pleit de partij voor verplichte zonnepanelen op grote daken. 

 

SP

De SP vindt dat vooral de grootverbruiker moet opdraaien voor de hoge kosten van energieverbruik. Kleinere verbruikers moeten naar verhouding minder betalen. De SP wil daarnaast dat zonnepanelen meer worden ingezet op daken en in de gebouwde omgeving. 

 

ChristenUnie

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat er warmtenetten worden aangelegd, dat er een Nationale Isolatiebrigade wordt samengesteld en dat wind- en zonne-energie een belangrijkere rol krijgen. Ook wil de partij dat er vanaf 2030 alleen maar zero-emissie voortuigen de weg op gaan. 

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren heeft het klimaat hoog op de agenda staan. Zo willen ze 65% minder energieverbruik in kantoren voor 2030 en moet er meer isolatie toegepast worden met behulp van lokale stimulering of subsidies. 

 

De partij wil ook dat zonnepanelen op gebouwen de norm worden, dat de stijgende gasprijs door grootverbruikers wordt opgevangen en dat er een forse CO2-heffing komt voor vervuilende sectoren.

 

Denk

Voor Denk is het vooral belangrijk dat de alternatieve energievoorziening betaalbaar wordt. Ook wil de partij dat grootverbruikers meer belasting gaan betalen voor gas en elektriciteit. Denk pleit daarnaast voor een tarievenverdeling voor ODE, waarbij 80% bij de bedrijven komt te liggen en 20% bij de burger. 

 

SGP

De SGP wil gebouw gebonden financiering op poten zetten en inzetten op isolatie als energiebesparende maatregel. Ook het gasnet behouden is belangrijk voor de SGP, evenals het betalen voor het gebruik van je auto in plaats van het bezit ervan. 

 

FvD

FvD wil liever niet te veel grote aanpassingen doen. Zij stoppen het liefst met het Energieakkoord, de ODE en subsidies op elektrische auto’s. Ook willen ze dat alle gebouwen gewoon toegang blijven houden tot het gasnet. 

 

Ja21

Stem je Ja21, dan gaat de partij proberen om een hogere CO2-heffing voor bedrijven te voorkomen. Ook wil de partij dat grote daken gebruikt worden om zonne-energie op te wekken en dat bestaande gebouwen niet verplicht CO2-neutraal hoeven te worden. 


 

De meeste partijen hebben duurzaamheid en energiebesparing hoog op het verkiezingsprogramma staan. Toch zijn er een aantal grote verschillen als het om ondernemers gaat. Feit blijft dat Nederland heeft gecommitteerd aan verschillende akkoorden met Europa.  

 

Dat er brede maatregelpakketten aankomen is daarom zeker, maar afhankelijk van het toekomstige kabinet zal die energiebesparing linksom om rechtsom toch gerealiseerd moeten gaan worden. 

 

Maak het verschil met de kennis van morgen