Nieuws

Geldbronnen voor duurzaamheidsplannen door samenwerking

28/06/2021

Realisatie van duurzaamheidsplannen kan financieel aantrekkelijker worden door samenwerking met andere ondernemingen op bedrijventerreinen. Er kunnen verschillende geldbronnen ontstaan als structurele basis voor het bekostigen van maatregelen. Ook zijn er vele subsidieregelingen.

 

Deze boodschap brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website gaat RVO in op een aantal voorbeelden in de praktijk. Eén ervan is een gemeentelijk ondernemersfonds waaruit gezamenlijke financiering van collectieve projecten kan plaatsvinden. Een andere mogelijkheid is de ontwikkeling van een BIZ, een bedrijven-investeringszone. Via een gemeentelijk plan betalen alle ondernemers mee aan gezamenlijke doelen als verduurzaming en kunnen ze vervolgens aanspraak maken op een subsidie.

 

Een aantal gemeenten ondersteunt verder actief ondernemersverenigingen in hun streven naar verduurzaming. Soms zijn op lokaal of regionaal niveau extra fondsen beschikbaar.

 

Ondernemers doen er goed aan te informeren naar de verschillende ondersteunings- en subsidiemogelijkheden. In een overzicht noemt de RVO de volgende:

 

  • EIA (Energie-investeringsaftrek)
  • ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing)
  • SDE++ (Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie)
  • MIA (Milieu-investeringsaftrek)
  • Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
  • VKII (Versnelde klimaatinvesteringen industrie)
  • DEI+ (Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie)
  • MIT – MKB Innovatieregeling topsectoren energie
  • WBSO (Fiscale regeling voor research en development)
Delen op social:

Maak het verschil met de kennis van morgen