Zonnepanelen

1. Heb je een omgevingsvergunning nodig?

Zonnepanelen op autobedrijf

Geen vergunning

Voor zonnepanelen op het dak heb je in beginsel geen omgevingsvergunning nodig. Daarbij gaan we ervan uit dat:

  • zonnepanelen, bekabeling en omvormer(s) één geheel vormen. Als er geen ruimte is voor de omvormer(s), dan mogen die in het gebouw staan.
  • Zorg ervoor dat bij zonnepanelen op een schuin dak de panelen binnen het dakvlak blijven. Ze mogen niet uitsteken. De hellingshoek van de panelen moet gelijk zijn aan die van het schuine dak.
  • Let er bij een plat dak op dat de zonnepanelen niet helemaal tot aan de dakrand komen. De afstand tot de dakrand is minimaal de hoogte van het paneel.
Zonnepanelen in het veld

Wel vergunning

Je moet wel een vergunning aanvragen in de volgende gevallen:

  • Als je wil afwijken van bovengenoemde voorwaarden of van het bestemmingsplan.
  • Bij monumentale panden en een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Ook voor het opstellen van zonnepanelen op het veld, is een vergunning vereist.
  • Bij nieuwbouw maken zonnepanelen onderdeel uit van de vergunning.

 

Wil je zeker zijn dat de algemene regel geldt en niet de uitzondering, vraag het dan bij je gemeente of via de website omgevingsloket.nl.

Delen op social:

Meer artikelen over zonnepanelen