Zonnepanelen

7. Inspectie van installaties

– Verzekeraars eisen vaak dat zonnestroominstallaties voldoen aan de zogenoemde SCIOS Scope 12. Dit is een onafhankelijke inspectie die let op de technische staat van de zonnestroominstallatie, op de aansluiting(en) van de omvormer(s), hun plaatsing, de kwaliteit van de zonnepanelen, hun samenhang en de risico’s van de installatie. Denk daarbij aan bouwkundige constructie, ventilatie, connectoren en brandveiligheid.

– De inspectie is in het leven geroepen door de Bond van Verzekeraars, Holland Solar en Techniek Nederland, en valt in twee delen uiteen: de EBI (eerste inspectie) en PI (periodieke vervolginspecties). De EBI richt zich met name op de kwaliteit van de aanleg van de installatie terwijl de inspecteurs bij de PI vooral de toestand van de installatie beoordelen. Als de inspectie naar behoren uitvalt, volgt optimalisatie van het systeem en certificering.

– Vanaf januari 2022 wordt SCIOS Scope 12 wettelijk verplicht.

Delen op social:

Maak het verschil met de kennis van morgen