Nieuws

Nieuw in DEB: gebouwdoorsnedes 

12/07/2021

In één oogopslag zien waar in je bedrijfsgebouw nog mogelijkheden zijn om energie te besparen. Dat is de opzet van de gebouwdoorsnedes die sinds kort aan DEB zijn toegevoegd. Per bedrijfstak is een representatief gebouw ontworpen. De aanvulling op het DEB-account helpt de ondernemer bij de uitvoering van plannen. 

 

Wie inlogt ziet meteen op welke punten in het bedrijfsgebouw nog mogelijkheden zijn om (verplichte) energiebesparende maatregelen door te voeren. Als er bijvoorbeeld een werkplaats en kantoor is, geeft de doorsnede per ruimte aan welke maatregelen in aanmerking komen.

 

De gegevens in de doorsnede zijn gekoppeld aan de maatregelenlijst die de ondernemer met DEB voor zichzelf heeft gemaakt. Anders gezegd: als je bijvoorbeeld al ledverlichting hebt aangebracht, zal die optie niet meer in beeld komen.    

 

Deze nieuwe aanpassing in DEB geeft de ondernemer extra inzicht in zijn of haar actieprogramma om energiebesparing ter hand te nemen. Dat is niet alleen goed in het kader van verduurzaming, maar ook voor een vermindering van de bedrijfskosten. 

Delen op social:

Maak het verschil met de kennis van morgen