Verkiezingen tweede kamer
Nieuws

Nieuw kabinet gaat mkb helpen bij verduurzaming

16/12/2021

Het beoogde nieuwe kabinet gaat het midden- en kleinbedrijf helpen met verduurzamen. Dat staat in het gisteren gepubliceerde coalitieakkoord dat veel aandacht geeft aan de thema’s klimaat en energie.  

 

Expliciet zeggen de vier samenwerkende politieke partijen aandacht te hebben voor het mkb. ‘We zorgen voor inzicht in en advies over de stappen die het mkb kan zetten. We stimuleren verduurzaming en versimpelen de regelingen voor ondernemers. Toekomstig klimaatbeleid toetsen we op de effecten op het mkb’, aldus de tekst van het coalitieakkoord. 

 

Met deze opstelling onderstreept het akkoord het belang van praktische, begrijpelijke maatregelen waarmee de mkb-ondernemer uit de voeten kan. Dat sluit aan bij de opzet van DEB.nl, waarin energiebesparende maatregelen helder in kaart zijn gebracht, met inbegrip van de opbrengsten en de bijbehorende investeringskosten. 

 

35 miljard voor de energietransitie

De partijen van het coalitieakkoord hebben de ambitie neergezet dat Nederland koploper wil zijn in Europa bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Uiterlijk in 2050 moet ons land klimaatneutraal zijn. Er komt een minister voor Klimaat en Energie die regie voert over het beleid en het klimaatfonds. ‘We versterken de uitvoeringskracht van het Rijk en de medeoverheden om de transitie te kunnen uitvoeren’, aldus het akkoord. Voor de gehele energietransitie is een bedrag van 35 miljard uitgetrokken voor de komende tien jaar, in aanvulling op de huidige Subsidieregeling Duurzame Energie SDE++.