Photo by jasmin-sessler-unsplash
Nieuws

Omgevingsdiensten gaan ook CO2-uitstoot beoordelen

10/01/2022

De Omgevingsdiensten zullen vanaf volgend jaar ook toezicht gaan houden op de verplichtingen van bedrijven om de CO2-uitstoot te verlagen. Vanaf 2023 zijn bedrijven en instellingen verplicht om naast energiebesparing ook CO2-reducerende maatregelen te treffen. Het is goed hier in 2022 al op voor te sorteren.
 

De verplichting om de CO2-uitstoot te reduceren, is een uitbreiding van bestaande maatregelen. Als bedrijven meer energie gebruiken dan de drempelwaarden, zijn ondernemers verplicht  energiebesparende maatregelen te nemen en te melden wat zij hebben gedaan (de informatieplicht over de realisatie van de Erkende Maatregelen Lijst).
De nieuwe eisen op het vlak van CO2 komen voort uit de afspraken in het Klimaatakkoord. Voor grote bedrijven gelden aanvullende eisen. Zij zijn verplicht tot een energiebesparingsonderzoek. Dat geldt voor ondernemingen met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh of 170.000 m3 aardgas.  

 

Om de taken van toezicht en handhaving te kunnen vervullen, hebben de Omgevingsdiensten de beschikking over de gegevens zoals die in het landelijke digitale systeem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn opgenomen. De overheid heeft geld uitgetrokken voor de Omgevingsdiensten om de taken te kunnen uitvoeren. 

Delen op social:

Meer over wet- en regelgeving