Nieuws

Ondernemers investeren door Corona minder dan verwacht in energiebesparing

02/12/2020

Cijfers van adviesbureau Krachtwerk en MKB-Nederland wijzen uit dat Nederlandse ondernemers minder investeren in energiebesparende maatregelen. Dat heeft vooral te maken met Corona en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Toch staan veel ondernemers positief tegenover alternatieve financieringsmogelijkheden.

 

Terugval in aantal ingeplande werkzaamheden

Waar zo’n tweederde van de Nederlandse MKB-ondernemers voor 2020 nog plannen had om op korte termijn te investeren in duurzaamheid en energiebesparing, komt zo’n 60% van die groep daar nu op terug. Zij kiezen ervoor om de investering uit te stellen, minder geld te besteden of om helemaal niets meer te doen aan energiebesparing.

Dan is er een groep van 33% die zegt niets te veranderen aan de plannen en zegt 8% dat zij juist meer en sneller gaan investeren in energiebesparing dankzij Corona.

 

Niet mogelijk zonder overheidssteun

Een grote groep ondernemers, maar ook MKB-Nederland, zegt dat de overheid een belangrijke rol heeft in het opnieuw motiveren van ondernemers. Uiteraard kan dat alleen door de financieringsmogelijkheden aantrekkelijker te maken.

Zo’n 60% van de ondervraagde ondernemers vond dat de overheid juist in tijden van crisis een cruciale rol heeft in het ondersteunen van ondernemers die willen verduurzamen.

Kapitaal gebrek grootste reden tot uitstel

Er is een steeds groter worden groep ondernemers die snel willen beginnen met energiebesparing en verduurzaming. Maar in tijden van crisis houdt men de hand op de knip, of is er zelfs geen kapitaal beschikbaar om te investeren.

Van de groep die de investeringsplannen heeft uitgesteld of zelfs van de tafel geveegd, gaf 75% van de ondervraagden aan iets te zien in de zogenaamde 1% duurzaamheidsleningen.

 

Amsterdam biedt ondernemers al mogelijkheden

Het Duurzaamheidsfonds in Amsterdam is een fonds voor ondernemers die zonnepanelen, warmtepompen of andere kostbare duurzame installaties willen. Tegen een rente van 1,5% lenen zij enkele jaren geld om de investering nu alvast te doen.

Volgens MKB-Nederland is het zaak om de investering toegankelijker te maken voor ondernemers met dit soort initiatieven. Want alleen dan is het mogelijk om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Heeft jouw onderneming niet genoeg kapitaal, maar wil je wel graag energie besparen en verduurzamen? Bekijk dan onze pagina’s over crowdfunding, groene leningen of bankleningen.

Delen op social:

Maak het verschil met de kennis van morgen