Brandweer, vuur
Zonnepanelen

6. Voorkomen van brand

  • De kans op brand door zonnepanelen is in de praktijk erg klein. Bij een juiste plaatsing en goede aansluiting minimaliseer je de kans op brand nog verder.
  • Punt van aandacht zijn de aansluitingen van zonnepanelen. Goede aanleg, met gebruik van de juiste connectoren en met goede ventilatie nemen je zorgen weg. (Zie ook punt 5: kies een bonafide en deskundige installateur.) Het is belangrijk dat voor de gehele installatie hetzelfde merk connectoren wordt gebruikt, zodat ze perfect op elkaar passen.
  • Belangrijk is verder dat de omvormer zijn warmte voldoende kan afvoeren. Dat kan door plaatsing buiten, of binnen als er voldoende ventilatie is.
  • Verzekeraars eisen vaak zogeheten vlamboogdetectie. Dat is, kort en simpel gezegd, een bewaking van het elektrisch circuit. In de nieuwste omvormers maken vlamboogdetectoren onderdeel uit van de installatie.
  • Tip: controleer periodiek of alles nog in orde is. Laat dat eens per drie jaar doen. Er wordt dan gekeken of alle aansluitingen nog goed zijn, of er geen sprake is van stof die verstorend kan werken of dat een storm schade heeft veroorzaakt. Vaak eisen verzekeringen een dergelijke periodieke controle.
  • Verzekeraar Interpolis heeft waardevolle informatie over veilig gebruik van zonnepanelen samengevat in een handig document.
Delen op social:

Maak het verschil met de kennis van morgen