Website DEB verfijnd

29/01/2022

De website www.deb.nl is verder verfijnd. De opzet is veranderd om de informatie gemakkelijker toegankelijk te maken. Ondernemers kunnen nu in één oogopslag zien hoeveel energiebesparing te realiseren is. Per locatie is aangegeven welke maatregelen daaraan in belangrijke mate kunnen bijdragen en welke slechts een beperkte betekenis hebben.

 

Uit feedback op de website bleek dat sommige informatie voor de doelgroep minder duidelijk was dan beoogd. Opzet, doelstelling en achtergronden van het initiatief DEB.nl van MKB-Nederland zijn verduidelijkt.

 

Naast de verplichte energiebesparende maatregelen die voortkomen uit de Wet milieubeheer, wil DEB de ondernemer ook helpen bij vrijwillige energiebesparingsmogelijkheden. Zo is inmiddels ook informatie opgenomen over zonnepanelen en zal in de komende maanden een dossier worden aangelegd over elektrisch rijden.

 

Eerste schatting besparing

Onderzoek leerde verder dat er een drempel was om zicht te krijgen op de potentiële besparing. Daarvoor moest een account worden aangemaakt. Dat is niet langer nodig. Op basis van adres en algemene gegevens is een eerste schatting mogelijk. Voor een preciezere berekening en toegang tot alle uitgewerkte maatregelen is het wel nodig een account aan te maken.

 

Daarmee kan de individuele ondernemer een eigen planningslijst maken. Die biedt inzicht in maatregelen die al genomen zijn en nog te ondernemen activiteiten, met inbegrip van de bijbehorende planning. Als vanouds blijft het gebruik van DEB gratis dankzij een financiële ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Delen op social:

Meer nieuws en tips