Nieuws

Zonnepanelen plaatsen? Controleer eerst het dak!

12/10/2021

Bekijk goed of je dakconstructie geschikt is voor het plaatsen van een grote hoeveelheid zonnepanelen. In de praktijk blijken projecten niet door te gaan omdat in een laat stadium blijkt dat het dak niet geschikt is. Het werk om subsidie aan te vragen en het project te starten is dan voor niets geweest.

 

Dit advies is zeker geen ontmoediging, maar een punt om alert op te zijn. Aanleiding is een bericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De RVO heeft na onderzoek geconcludeerd dat veel dakprojecten wel een subsidiebeschikking kregen voor het opwekken van zonne-energie, maar toch niet werden gerealiseerd. Een belangrijke reden hiervoor was een slecht dak. Een andere vaak voorkomende reden bleek een zwakke businesscase te zijn. De conclusies zijn te lezen in de Monitor Zon-PV 2021 van de RVO.

 

De RVO heeft een enquête uitgevoerd onder aanvragers van subsidies. Veel ondernemers blijken een voorgenomen project niet uit te voeren omdat uiteindelijk de dakconstructie niet geschikt is. Ook zijn er financiële redenen: een te zwakke business-case. De kosten blijken hoger te zijn dan tevoren verwacht. Soms moet de dakbedekking worden vervangen of de netaansluiting verzwaard. Het financiële voordeel weegt dan niet op tegen de kosten. De terugverdientijd is dan te lang.

 

Meer over zonnepanelen, tips en adviezen zijn te vinden in het dossier op DEB.nl.

Delen op social:

Maak het verschil met de kennis van morgen