Energielabel C voor kantoren

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorpanden in Nederland een energielabel C of hoger (A of B) hebben, anders mogen ondernemers het niet meer gebruiken. Slechts in een beperkt aantal situaties geldt een uitzondering. De verplichting kan voor bedrijven flinke consequenties hebben: aanpassingen doorvoeren of verhuizen. Alle reden er tijdig bij stil te staan en zo nodig actie te ondernemen.

 

Ben je eigenaar? Zorg ervoor dat het kantoorgebouw tijdig aan de eisen voldoet.
Ben je huurder? Attendeer de eigenaar op het tijdig doorvoeren van eventuele noodzakelijke maatregelen. Anders moet je een andere locatie weten te vinden.

Te nemen stappen

We adviseren de mkb-ondernemer de volgende stappen te nemen:

 • Wie nog geen energielabel voor het kantoorpand heeft, moet er een laten vaststellen. (Is er wel een label, ga dan na tot wanneer dat geldig is. De eisen zijn namelijk strenger geworden. Een gebouw met een oud label C dat binnenkort verloopt, kan nu anders worden beoordeeld.)
 • Het vaststellen van een label moet gebeuren door een deskundig adviseur die verbonden is aan een gecertificeerde instantie (dus bevoegd tot het vaststellen en afgeven van een energielabel).
 • Als het label C of hoger is (A of B) is geen verdere actie nodig. Bij veel recent gebouwde kantoren is dat het geval.
 • Bij een labelklasse lager dan C, moeten energiebesparende maatregelen worden genomen, zodanig dat het verbruik tot minimaal C-niveau daalt. In DEB zijn de relevante energiebesparende maatregelen herkenbaar. Vraag de een deskundig adviseur om een verbeteradvies voor jouw specifieke situatie. Het advies moet maatregelen omvatten die technisch, financieel en praktisch haalbaar zijn.
 • Reken de kosten van de verschillende maatregelen door, stel een verbeterplan op en laat dat uitvoeren.
 • Na uitvoering van de verbeteringen, moet het label opnieuw worden vastgesteld. De uitgevoerde werkzaamheden worden ge├»nspecteerd. (Tip: laat dit doen door dezelfde deskundige, zodat het onderzoek niet overgedaan hoeft te worden. Dat scheelt in de kosten.)
 • Registreer het nieuwe, vastgestelde label bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Maak een account voor een persoonlijke maatregelenlijst

De Verplichting

Voor welke kantoren geldt de verplichting?

 

 • Kantoorpanden groter dan 100 m2 vloeroppervlak
 • Panden die voor minstens de helft van het vloeroppervlak in gebruik zijn als kantoor.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen. De verplichting geldt niet als:

 

 • Het kantoorpand binnen twee jaar wordt gesloopt, onteigend of geen kantoor meer is.
 • Het kantoorpand in gebruik is voor een andere functie, bijvoorbeeld voor productie.
 • Het pand een monument is of een tijdelijk gebouw.

Energiebesparende maatregelen

Als het huidige label hoger is dan C, zijn energiebesparende maatregelen nodig. Denk aan (verbetering van) vloer-, dak- of gevelisolatie. Ook beter isolerend glas of een nieuwe cv-ketel kunnen energiebesparend zijn. In sommige gevallen volstaat een kleine aanpassing, zodat het toepassen van LED-verlichting of de installatie van zonnepanelen. In andere situaties zijn verdergaande maatregelen nodig om tot een energielabel C te komen.

 

Dringend advies: begin op tijd! Jouw kantoor is niet het enige. Het is op dit moment al erg druk bij de adviseurs, installateurs en aannemers.

Meer over Energielabel C voor kantoren