Subsidies

Wat is de Energie Investeringsaftrek (EIA)?

Wat is de Energie Investeringsaftrek (EIA)?

De Energie Investeringsaftrek is een landelijke subsidie die wordt ingezet om ondernemers te ondersteunen bij het financieren van duurzame initiatieven en energiezuinige technieken. De EIA is een vrij brede subsidie waar veel energiebesparende maatregelen onder vallen.

 

Waarvoor dient de subsidie?

De EIA-subsidie is voornamelijk bedoeld voor maatregelen die een onderneming helpen met energie besparen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld LED-verlichting, warmtepompen, HR-luchtverwarmers en energiezuinige afzuigsystemen.

 

Afhankelijk van je branche, vallen er behoorlijk veel maatregelen onder de EIA-subsidie. Het is daarmee dus ook een relevante subsidie om te gebruiken.

 

Hoe wordt de subsidie verstrekt?

De Energie Investeringaftrek is een fiscale aftrekpost. Dat betekent dat maatregelen voorgefinancierd moeten worden en later verrekend kunnen worden met het bedrijfsresultaat. De fiscale aftrek bedraagt 45% van het totale geïnvesteerde bedrag.

 

De overheid bepaalt ieder jaar hoe groot de totale subsidiepot is voor de EIA. In 2020 is dat bedrag 147 miljoen euro.

 

Om zeker te weten dat je het meeste uit de investering haalt, is het handig om te overleggen met je boekhouder wat het meest gunstige scenario is voor de aanschaf van energiebesparende installaties en materialen.

Rekenvoorbeeld

Met de EIA mag je 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

 

Stel dat je € 100.000 winst hebt gemaakt in 2020 en daar 20% vennootschapsbelasting over betaalt. ervolgens investeer je € 50.000 in maatregelen die worden gesubsidieerd vanuit de EIA. Je mag dan 45% van € 50.000 aftrekken van de winst. De rekensom ziet er dan als volgt uit:

 

Je haalt € 27.500 (€ 50.000 x 45%) van de fiscale winst van € 100.000 af. Dat betekent dat je fiscale winst nu geen € 100.000 meer is, maar € 77.500 bedraagt. 

 

De 20% vennootschapsbelasting die je over dit bedrag betaalt komt neer op € 15.500. Zonder EIA was dit € 20.000 geweest. De EIA levert voor jouw onderneming dus een totale besparing op van € 4.500. Dit komt in dit geval neer op zo’n 10% van de totale investering.

 

Voorwaarden voor de subsidie

Niet alle energiebesparende maatregelen kunnen fiscaal worden afgetrokken onder de Energie Investeringsaftrek. De genomen maatregelen moeten vallen binnen één van de volgende categorieën, die tevens vermeld staan in de Milieulijst. Door middel van codes is eenvoudig te achterhalen welke categorie en maatregel van toepassing is op jouw onderneming.

 

  • Bedrijfsgebouw
  • Bedrijfsproces
  • Transportmiddelen
  • Duurzame energie opwekken of gebruiken
  • Energie balancering
  • Energietransitie
  • Energieadvies

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Op de website van het RVO staat meer informatie over de subsidie en de voorwaarden die bij iedere categorie horen. Ook is het daar direct mogelijk om de subsidie aan te vragen.