Wat is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)?

Wat is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)?

De investeringssubsidie Duurzame Energie is bedoeld om de aanschaf van kleinschalige installaties aantrekkelijker te maken. Deze installaties dienen duurzaam te zijn, en dus bij te dragen aan een verminderd energieverbruik voor je onderneming.

 

Onder de subsidie vallen apparaten die gebruikmaken van zonne-energie of energie uit water en lucht.

Waarvoor dient de subsidie?

Kleine installaties, zoals zonneboilers en warmtepompen vallen onder deze subsidie. Beide installaties kunnen binnenruimtes of (kraan)water verwarmen met energie die wordt afgegeven door de zon, lucht of water, waardoor veel energie bespaard wordt.

 

Tot 2020 was het ook mogelijk om deze subsidie te ontvangen voor de aanschaf van biomassaketels en pelletkachels, maar deze twee installaties vallen niet meer onder de ISDE-regeling.

 

Hoe wordt de subsidie verstrekt?

De ISDE is een subsidie waarvoor een eenmalige uitkering geldt. Omdat niet ieder apparaat dezelfde aanschafwaarde of hetzelfde thermisch vermogen heeft, geldt er voor iedere installatie een ander subsidiebedrag. Als indicatie kun je uitgaan van een percentage van ca. 20% van de aanschafwaarde.

 

In deze zin is de ISDE anders dan SDE++, omdat het hier gaat om subsidie voor de aanschaf van installaties en bij de SDE++ juist om exploitatiesubsidie. Een ander verschil tussen ISDE en SDE++ is dat ISDE gaat over kleine installaties (zonneboilers en warmtepompen) en SDE++ gaat over grotere installaties zoals zonnepanelen.

Rekenvoorbeeld ISDE

De hoogte van de ISDE subsidie voor jouw onderneming hangt af van de investering die je doet. Heb je een groot bedrijf en zet je een krachtige warmtepomp neer, dan is het bedrag dat je ontvangt ook hoger dan bij een kleiner apparaat.

 

Je kunt uitgaan van zo’n 20% van de totale investering. Investeer je in een warmtepomp van € 20.000, dan komt daar zo’n € 4.000 van terug in de vorm van subsidie.

Voorwaarden voor de subsidie

Ondernemers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de ISDE subsidie. Allereerst moet de aanvraag ingediend worden nog voordat de koopovereenkomst wordt aangegaan.

 

Ook is alleen subsidie beschikbaar voor nieuwe apparaten en moeten de installaties in Nederland worden geïnstalleerd door een erkend installateur.

 

De laatste voorwaarde is dat het apparaat binnen een jaar na toezegging van de subsidie moet worden geïnstalleerd, al is wel het mogelijk om uitstel aan te vragen voor deze termijn.

 

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Je kunt meer vinden over de ISDE-subsidie op de website van RVO (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde). Ook is het mogelijk om direct een aanvraagformulier in te vullen.

Relevante ondernemersverhalen