Subsidies

Wat is de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)?

Wat is de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)?

De Stimulering Duurzame Energietransitie is een vrij brede subsidie waarmee de overheid de ontwikkeling van duurzame projecten en initiatieven stimuleert.

 

De oude SDE+-regeling is inmiddels vervallen en overgegaan in SDE++ in 2020. Onder die nieuwe regeling vallen meerdere energieopwekkende technologieën, waaronder wind, wind op zee, water, zon, geothermie en biomassa.

 

Waarvoor dient de subsidie?

De SDE-subsidie is bedoeld voor ondernemers die hernieuwbare energie opwekken of CO2-reducerende technieken gebruiken in hun bedrijfsvoering. De subsidie is steeds aan verandering onderhevig. Zo had de subsidie in 2019 bijvoorbeeld alleen nog betrekking op energieopwekking, maar worden nu ook CO2-reducerende technieken gesubsidieerd.

 

Bij de SDE-regeling kun je onder andere denken aan zonnepanelen op het dak, warmteboilers, waterkrachtcentrales of de vergisting of verbranding van biomassa.

 

Hoe wordt de SDE subsidie verstrekt?

De aanvraagronde van de SDE++ vindt vanaf 2020 eenmaal per jaar plaats. Er moet in die aanvraagronde een plan ingediend worden, of een reeds afgerond project aangemeld worden.

 

Vervolgens wordt aan de hand van de methode en de hoeveelheid opgewekte stroom gekeken hoe hoog de subsidie wordt. Dit bedrag wordt dan vervolgens eenmaal per jaar uitgekeerd tot 15 jaar na de aanvraag. Vervolgens stopt de subsidie.

 

Er is dus geen vast subsidiebedrag, maar wel een bedrag per opgewekte eenheid stroom. De SDE-regeling is erg interessant voor ondernemers met grote bedrijfsdaken die zonnepanelen aanschaffen, omdat die zich binnen enkele jaren terugverdienen.

 

Grote subsidiepot beschikbaar

De grootte van de SDE-subsidie pot verschilt jaarlijks, maar bedraagt gemiddeld zo’n 5 miljard euro. De subsidie is erg populair bij ondernemers, waardoor er jaarlijks veel aanvragen voor worden gedaan.

 

Omdat veel projecten na toezegging van subsidie uiteindelijk niet in de realisatiefase terechtkomen, wordt tegenwoordig strenger getoetst op haalbaarheid. Een goed uitgewerkt en realistisch plan vergroot daardoor de kans op toewijzing van de subsidie.

 

Je boekhouder kan precies vertellen op welke manier je deze investering het beste kunt bekostigen. Soms kan dit van de eigen balans, maar er zijn ook externe partijen die zonnepanelen leasen of die je bedrijfsdak huren tegen een vaste vergoeding. Kijk bijvoorbeeld eens naar ons overzicht van financieringsmogelijkheden.

Rekenvoorbeeld

Stel dat je zonnepanelen op je bedrijfsdak wilt plaatsen. Vanuit de SDE-regeling ontvang je dan een vast bedrag per opgewekte kWh. In 2020 ligt dat bedrag op maximaal 8,5 cent per kWh. Je hebt genoeg ruimte op je dak om 200.000 kWh per jaar op te wekken.

 

Dat betekent dat je aan subsidie maximaal € 17.000 per jaar ontvangt. Je ontvangt de subsidie gedurende 15 jaar, waardoor het totaal op maximaal € 255.000 euro uitkomt.

 

Daarbij komen nog de energiebesparing van het gebruik van de zelf opgewekte stroom, wat eenvoudig kan oplopen tot een besparing van meer dan € 200.000 in 15 jaar. Vervolgens is het ook mogelijk om geld te verdienen met de teruglevering van stroom aan het net. Ook dit loopt eenvoudig op tot boven de anderhalve ton in 15 jaar.

 

Omdat het afhangt van je eigen verbruik, de opbrengst en de teruglevering, is geen precieze winst te berekenen van de SDE-regeling. Wel is het hiermee overduidelijk dat de investering van de zonnepanelen binnen 15 jaar zeer eenvoudig wordt terugverdiend.

 

Voorwaarden voor de subsidie

De belangrijkste voorwaarden voor de SDE++ subsidie zijn dat het project moet voldoen aan één van de zes energie opwekkende of CO2-reducerende methoden. Dat zijn wind, wind op zee, zon, water, geothermie en biomassa.

 

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Meer info over de SDE++ regeling en alle voorwaarden vind je op de website van RVO (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde). Ook is het daar direct mogelijk om de subsidie aan te vragen.