Welke branche moet ik kiezen?

DEB is een online hulpmiddel voor de mkb-ondernemer. Het helpt de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen uit te voeren. De wet onderscheidt 19 sectoren met ieder een eigen maatregelenlijst. Selecteer eventueel met behulp van je sbi code, waartoe je bedrijf behoort.

Omvatten je bedrijfsactiviteiten meerdere sectoren?
Selecteer dan eerst de meest passende branche. Nadat je een account hebt gemaakt kan je in het programma (mijn.deb.nl) rechtsboven via de bedrijfsnaam naar ‘mijn account’ waar je meerdere vestigingen kan aanmaken. Per ‘vestiging’ kan je de branche aanpassen en een aparte maatregelenlijsten maken.

A

Agrarische sector

Inrichtingen voor het uitvoeren van activiteiten met gewassen of landbouwhuisdieren voor zover deze geteeld of gekweekt onderscheidenlijk gefokt, gemest, gehouden of worden verhandeld.

SBI codes 01.11 tot en met 01.64

Autoschadeherstel-bedrijven

Inrichtingen voor het herstel van onderdelen van motorvoertuigen (met carrosserieherstel), motorfiet- sen, caravans/campers en aanhangwagens.

SBI codes 45.20.4, 45.11.2, 45.19.1, 45.19.2, 45.20.3, 45.20.5

B

Bedrijfshallen

Het gaat om inrichtingen die overwegend de functie van een bedrijfshal hebben zoals inrichtingen voor activiteiten in de bouwnijverheid.

SBI codes 41, 42, 43, 43.2, 46, 46.73.1, 49, 49.5, 52

Bouwmaterialen

Het gaat om inrichtingen voor de vervaardiging van stortklaar beton.

SBI codes 23.63, 23.61.1, 23.64, 23.69

C

Commerciële datacenters

Inrichtingen voor het transport, de bewerking en de opslag van data door het extern beschikbaar stellen van serverruimten en ICT-apparatuur.

SBI codes 61, 62, 63

D

Detailhandel

Inrichting voor detailhandel zoals winkels en supermarkten.

SBI codes 46, 47, 47.3, 47.8, 47.9

Drukkerijen, papier en karton

Inrichtingen voor vervaardiging van papier, karton en karton- en papierwaren.

SBI codes 17, 17.12, 18

G

Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen

Inrichtingen voor medische en tandheelkundige behandeling, verzorging, verpleging en/of genezende behandelingen, veterinaire dienstverlening (laboratoria) (SBI 75), keurings- en controlediensten (laboratoria) (SBI 71.2), penitentiaire inrichtingen, ((jeugd)gevangenissen, TBS instellingen (84.23.2), woonfuncties in de zorg (SBI 87). Het gaat om inrichtingen met een gezondheidszorgfunctie zoals aangehaald in het Bouwbesluit 2012.

SBI codes 71.2, 75, 84.23.2, 86, 87

H

Hotels en restaurants

Inrichtingen voor het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in hotels en motels. Ook gaat het om inrichtingen voor hoteldienstverlening (zoals pensions en appartementhotels) en voor restaurants die volledige maaltijden verschaffen voor directe consumptie ter plekke, al dan niet in combinatie met dranken en kleine etenswaren voor directe consumptie.

SBI codes 55.10.1, 55.10.2, 56.10.1, 56.1, 56.3

K

Kantoren

Inrichtingen voor het uitvoeren van administratieve werkzaamheden. De inrichting heeft een kantoor- functie zoals aangehaald in het Bouwbesluit 2012.

SBI codes 64 t/m 74 en 84

L

Levensmiddelenindustrie

Het gaat hier om inrichtingen voor activiteiten binnen de levensmiddelenindustrie. Specifiek gaat het om de volgende sub bedrijfstakken binnen de sectoren groente- en fruitverwerkende industrie, frisdranken-, water- en sappenproducenten en bakkerij- en zoetwarenindustrie (NVB en VBZ).

SBI codes 10.32, 10.39, 11.07, 10.89, 10.7, 10.82, 10.82.1, 10.82.2, 10 en 11

M

Metalelektro en mkb-metaal

Inrichtingen voor vervaardiging van metalen in primaire vorm en/of metaalproducten met machines en apparaten (ook elektrische en elektronische). Denk aan giet-, wals-, smelt- of smeedprocessen, evenals (spaanloze, verspanende en thermische) mechanische bewerking en/of eindbewerking van metalen. Oppervlaktebehandeling (via procesbaden, stralen of coaten) en het verbinden van metalen of legeringen (zoals lassen en solderen) zijn ook kenmerkend. Het gaat ook om inrichtingen waar reparatie en installatie van machines en apparaten plaatsvindt.

SBI codes 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 en 33

Meubels en hout

Het gaat om inrichtingen voor het zagen en schaven en overige primaire houtbewerking. Ter indicatie de SBI-code die voor de indeling van deze inrichtingen veelal wordt gebruikt: 16.10.1. Ook gaat het om inrichtingen voor vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels).

SBI codes 16.10.1, 16.2, 16.24, 31, 41.2, 43.91 en 46.73.1

Mobiliteitsbranche

Inrichtingen voor het uitvoeren van activiteiten zoals autodealerbedrijven, onafhankelijke autobedrij- ven, autoverhuurbedrijven, revisiebedrijven, truckbedrijven, truck- en trailerbedrijven, caravan- en camperbedrijven, aanhangwagenbedrijven, gemotoriseerde en ongemotoriseerde tweewielerbedrij- ven en bandenservicebedrijven.

SBI codes : 45.11, 45.19, 45.20.2, 45.3, 45.4 en 77

O

Onderwijsinstellingen

Inrichtingen voor onderwijs, opleidingen en cursussen met of zonder praktijkonderwijs. De inrichting heeft een onderwijsfunctie zoals aangehaald in het Bouwbesluit 2012.

SBI codes 72, 85 en 88.91

R

Rubber- en kunststofindustrie

Inrichting voor de verwerking en/of vervaardiging van producten van kunststof- en/of rubber. Het gaat om het bewerken en/of verwerken van polyesterhars, thermoplasten, schuimen/expanderen van kunststof en/of rubberverwerking inclusief de recycling van rubber en kunststof. Activiteiten met betrekking tot het mengen, malen, blazen, kalanderen, extruderen en vulkaniseren zijn ook kenmerkend.

SBI codes 22

S

Sport en recreatie

Inrichtingen voor sport- en recreatiedoeleinden. Het gaat om bijvoorbeeld vakantie- en recreatiepar- ken, campings, zwembaden, sporthallen, sportzalen, ijsbanen, sauna’s en sportvelden en combinaties daarvan. Ook gaat het om inrichtingen voor de verhuur van vakantiehuisjes en appartementen, vakantiekampen, groepsaccomodaties, jeugdherbergen (SBI 55.2), overige logiesverstrekking (SBI 55.9), fitnesscentra (SBI 93.13), sportscholen (SBI 93.14.6); stadions, autosport zoals kartbanen, racebanen, crossterreinen (SBI 93.12.7), jachthavens (SBI 93.29.1), poppodia (SBI 90.01), theaters, schouwburgen en evenementenhallen (SBI 90.04), productie en distributie van films en televisiepro- gramma’s, maken en uitgeven van geluidsopnamen, bioscopen (SBI 59), fotografie en foto- ontwikkeling (laboratoria) (SBI 74.2). Voor de bedrijfstak ‘sport en recreatie’ zijn erkende maatregelen aangemerkt voor de in tabel 11 genoemde activiteiten.

SBI codes 55.2, 55.9, 93.13, 93.14.6, 93.12.7, 93.29.1, 90.01, 90.04, 59, 74.2

T

Tankstations en autowasinrichtingen

Het gaat om inrichtingen voor de machinale reiniging van gemotoriseerde voertuigen.

SBI codes 45.20.5, 47.3

V

Verf en drukinkt

Het gaat om inrichtingen voor de vervaardiging van verf en drukinkt.

SBI codes 20.3