Veelgestelde vragen

Wat is DEB, hoe werkt het?

DEB is een online platform dat mkb-ondernemers helpt bij het uitvoeren van (wettelijk verplichte) energiebesparende maatregelen. DEB geeft tegelijkertijd aan hoeveel besparingen mogelijk zijn en wat die in euro’s opleveren. Om een goede inschatting te kunnen maken, is het noodzakelijk een account aan te maken. Dat is gratis. Je krijgt dan toegang tot de lijst van maatregelen die past bij jouw bedrijfstak. Je kunt een eigen planningslijst maken van maatregelen die je komende tijd wilt gaan uitvoeren.

 

Verder biedt DEB kennisartikelen, ervaringsverhalen van andere ondernemers en overzichten van subsidiemogelijkheden. In de nabije toekomst breidt DEB zich uit met andere relevante informatie, zoals over het zelf opwekken van energie door middel van zonnepanelen. In alle gevallen is gekozen voor de invalshoek van de mkb-ondernemer: een praktische aanpak en heldere taal.

Waar staat DEB voor?

De letters DEB staan voor Duurzaam.Energie.Besparen. DEB klinkt tegelijkertijd als een naam. Dat past bij het karakter van het online instrument: een waardevolle, assistent die je werk uit handen neemt.


Hoe helpt DEB bij verduurzaming?

De energiebesparende maatregelen die in DEB zijn uitgewerkt, leiden tot vermindering van de CO2-uitstoot en dragen zo bij aan verduurzaming. De basis van DEB zijn wettelijk verplichte maatregelen. Het platform is echter ook te gebruiken als je geen wettelijke plicht tot energiebesparing hebt.

Waarom moet ik inloggen op DEB?

DEB wil een zo goed mogelijke schatting geven van de energie- en kostenbesparing die je als ondernemer kunt realiseren. Daarvoor hebben we enkele gegevens nodig, zodat de berekening aansluit op de sector waarin jouw bedrijf actief is. Als je bent ingelogd, kun je gebruik maken van het programma.

Wat is de informatieplicht?

Naast de wettelijke verplichting energie te besparen (zie voorgaande vraag) is het vanaf 1 juli 2019 verplicht te rapporteren welke maatregelen je hebt uitgevoerd. Dat moet gebeuren via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit heet de Informatieplicht Energiebesparing.

Wat is de energiebesparingsplicht?

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen om alle energiezuinige maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze wettelijke verplichting geldt voor bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.

In de wet is een Erkende Maatregelenlijsten (EML) opgenomen die aangeeft welke maatregelen je moet nemen. Je kunt in plaats van een bepaalde maatregel ook kiezen voor een alternatief dat minimaal evenveel energie bespaart.


Wat is het idee achter DEB?

DEB is ontstaan om het voor mkb-ondernemers gemakkelijker te maken de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen uit te voeren. De Wet milieubeheer verplicht je tot maatregelen (als de onderneming een bepaalde hoeveelheid energie gebruikt) die in de wet staan omschreven.

DEB heeft ze gerubriceerd naar bedrijfstakken, legt ze in begrijpelijke taal uit, zet verschillende uitvoeringsmogelijkheden naast elkaar en geeft advies over het beste moment voor invoering. Dit initiatief van MKB-Nederland is uitgewerkt in samenspraak met een groot aantal branche-, beroeps- en ondernemersverenigingen. Zij zijn partners van het initiatief.

Wat houdt een energielabel voor gebouwen in?

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. In welke klasse een gebouw valt (dus welk label het krijgt), hangt af van het energiegebruik, opgewekt door fossiele brandstoffen zoals gas of olie. De indeling is gebaseerd op het gebruik in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr). Hoe minder energie een gebouw gebruikt, hoe beter het energielabel. A++++ is het hoogst haalbare, G is het slechtste. De berekening van het gebruik is gebaseerd op Europese normen. Een energielabel wordt opgesteld door een vakbekwaam energieadviseur. Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is een energielabel verplicht. Vanaf 2023 moet ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben.

Wat kost gebruikmaking van DEB?

Het gebruiken van DEB is kosteloos. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt dit mogelijk. De overheid vindt verduurzaming van bedrijven belangrijk en ondersteunt dit initiatief omdat het zo toegankelijk is voor mkb-ondernemers.

Hoe berekent DEB mijn besparingsmogelijkheden?

De besparing is berekend op basis van de verplichte energiebesparende maatregelen. Ons team van energieadviseurs heeft berekend wat een realistische besparingsmogelijkheid is voor een bedrijf in jouw bedrijfstak. Het bedrag is de maximaal mogelijke besparing. Heb je al maatregelen genomen, vink die dan aan in de planningstool. Geef daarin ook aan welke maatregelen niet van toepassing zijn op jouw bedrijf, want daarop kun je niet besparen. Zo ontstaat een zo realistisch mogelijke benadering van wat nog te besparen is.


Welke branchelijst moet ik kiezen?

Kies de branche waarin je organisatie (gevestigd op één locatie) hoofdzakelijk actief is. Als er uiteenlopende activiteiten op verschillende locaties zijn, moet je per locatie (dus per adres) bekijken wat de hoofdactiviteit is. Per locatie/adres krijg je dan de meest relevante lijst van energiebesparende maatregelen in beeld. In mijn.deb.nl kan je meerdere locaties aanmaken. Selecteer eventueel met behulp van je sbi code tot welke branche je organisatie behoort. Op deb.nl/toelichting-branchekeuze/ kan je per branche zien welke sbi codes daarbij horen.

Kan ik van branchelijst veranderen?

Ja, dat kan. Je kunt een andere bedrijfstaklijst kiezen als die beter aansluit bij de activiteiten van je onderneming. Verander in ‘Mijn account’ de gegevens bij de betreffende vestiging.